corona2

CONCERTEN VAN ROON STAAL IN DE 1,5 METER-SAMENLEVING: HOE ZIEN DEZE ER UIT?


Zodra het weer mogelijk is om concerten te organiseren zullen deze hoogstwaarschijnlijk op basis van een 1,5 meter protocol worden georganiseerd zodat u concerten als die van Roon Staal weer met een gerust gevoel kunt bezoeken. Het team van Roon Staal zal er voor zorg dragen dat zo'n protocol optimaal wordt nageleefd. Op dit moment zijn de concerten van de Zomer Tour en Herfst Tour bekend en te zien op deze website. Of de concerten van de Zomer Tour in juni ook door zullen gaan wordt op 13 mei duidelijker.


Op 13 mei maakt de overheid namelijk bekend  tot wanneer de huidige maatregelen i.v.m. de corona pandemie (al dan niet aangescherpt of afgezwakt) worden verlengd. Op dit moment is het tot 20 mei nog niet mogelijk dergelijke concerten op basis van een 1,5 meter protocol te organiseren. Mogelijk wordt dit wel het geval na 20 mei of daarna. Iedereen die voor de Zomer Tour kaarten heeft gereserveerd worden hier natuurlijk z.s.m. over op de hoogte gebracht zodra er een besluit is. In geval van afgelasting zijn ticket onbeperkt geldig voor concerten in de toekomst zoals de Herfst Tour waarvoor u nu ook al kaarten kunt reserveren.


Met uw reservering ondersteunt u de organisatie en voorbereiding van deze concerten en gererserveerde tickets voor welk concert dan ook zijn nu te allen tijde flexibel (dat wil zeggen omwisselbaar voor concerten later in de toekomst). Zo maken wij het voor uzelf maar ook voor ons zo makkelijk mogelijk.


De 1,5 meter-samenleving protocol voor onze concerten: Hoe zal zo’n concert er dan precies uit kunnen gaan zien?


De bezoekers zitten ten eerste niet meer direct naast elkaar maar op 1,5 meter van elkaar. Ook zullen zij bij het betreden en verlaten van de lokatie steeds 1,5 meter afstand houden. Deze 1,5 meter regels zullen overigens niet voor leden uit 1 huishouden hoeven gelden. Zij kunnen gewoon als altijd het concert normaal bezoeken. Alleen wordt er naar anderen dus afstand gehouden. 


De kaarten zullen alleen vooraf te betalen zijn en bezoekers aan de deur of zij die betaling vergeten zijn kunnen achteraf het bedrag alsnog overmaken. De CD tafel is voor en na het concert wel gewoon beschikbaar maar er zal wat extra afstand worden gehouden tussen de mensen om de tafel heen. Gekochte artikelen worden ook daar niet cash betaald maar op rekening meegenomen. De koper krijgt een nota mee incl. de aankoop zelf.


Een laatste aanpassing kan zijn dat er geen pauze wordt gehouden en dus geen koffie of thee worden geschonken. Het concert zal dan dus langer dan 1 helft maar korter dan 2 helften aan elkaar duren, ongeveer 1 uur lang. In dat geval kan men wat drinken in een flesje zelf mee nemen. Over deze maatregel zal u voor het concert worden geinformeerd.


De 1,5 meter protocol zal alleen gelden als de overheid dergelijke kleinschalige evenementen aanmoedigen zal te houden op basis van maatregelen die rekeningen houden met de 1,5 meter-samenleving. Zodra concerten mogelijk zijn zonder dit protocol zal het protocol uiteraard niet langer gelden. 


Wij wensen u veel geluk en gezondheid en kijken er zeer naar uit u weer op een concert te mogen verwelkomen!


Team Roon Staal

© Copyright UNIVERSAL JOURNEY. All Rights Reserved.

         ROON STAAL MUSIC | UNIVERSAL JOURNEY: MANAGEMENT & RECORD LABEL ROON STAAL


(+31) 06-30025992


contact@universaljourney.com